غول گل ختمی

غول گل ختمی سرگذشت مرد ماهیگیری است که برای درمان بیماری پسرش آن هم به سفارش مادرش که بسیار دانا و باتجربه است به دنبال گل ختمی سفید می رود. اما گل ختمی سفید در دست غول گل ختمی است.

غول که صدای سام را شنیده بود، خم شد و از پشت پنجره داخل کلبه را نگاه کرد. سرش را جلوتر آورد. با سام چشم تو چشم شد و با غرشی آرام در صدایش گفت:«تو باید سام باشی. حالت خوبه؟» سام با خوشحالی دست هایش را به هم زد و گفت: «وای! یه غول. من تا حالا فکر می‌کردم شما فقط در قصه‌های مادربزرگ هستید. خیلی از دیدن شما خوشحالم.»

غول گل ختمی

مادربزرگ می‎خواست قصه‌ای تعریف کند که ناگهان دیدند گردبادی کوچک هوهوکنان به طرف آنها می‌آید. همه با تعجب نگاه می‌کردند غیر از غول که خیلی خشمگین شد و گفت: «تو اینجا چکار می‌کنی؟» همه به غول نگاه کردند و سام گفت: «آقا غوله! با کی حرف می‌زنی؟ این چیه؟»

غول گل ختمی
دیدگاه کاربران
Stephany Trammell دوشنبه, 25 مهر 1401

PLEASE FoRWARD THiS EMAiL To S0MEoNE iN Y0UR CoMPANY WHo iS ALL0WED To MAKE IMPORTANT DECiSioNS! We have hacked y0ur website https://www.sarashafiei.ir and extracted y0ur databases. How did this happen? our team has f0und a vulnerability within y0ur site that we were able to expl0it. After finding the vulnerability we were able to get your database credentials and extract your entire database and move the inf0rmation to an 0ffsh0re server. What d0es this mean? We will systematically go thr0ugh a series 0f steps of totally damaging y0ur reputation. First your database will be leaked or sold to the highest bidder which they will use with whatever their intentions are. Next if there are e-mails f0und they will be e-mailed that their information has been sold or leaked and y0ur site https://www.sarashafiei.ir was at fault thusly damaging y0ur reputati0n and having angry customers/ass0ciates with whatever angry customers/ass0ciates do. Lastly any links that you have indexed in the search engines will be de-indexed based off 0f blackhat techniques that we used in the past to de-index our targets. H0w d0 i st0p this? We are willing t0 refrain from destr0ying y0ur site’s reputati0n f0r a small fee. The current fee is $3000 in bitcoins (.16 BTC). Please send the bitcoin t0 the following Bitcoin address (Make sure t0 c0py and paste): 3MFz9aJcEqhbbmbqLUWGy8vQiMhzzHjzp7 once y0u have paid we will automatically get inf0rmed that it was y0ur payment. Please n0te that you have to make payment within 5 days after receiving this e-mail 0r the database leak, e-mails dispatched, and de-index 0f your site WiLL start! H0w d0 i get Bitcoins? Y0u can easily buy bitcoins via several websites or even 0ffline fr0m a Bitcoin-ATM. What if i d0n’t pay? if you decide n0t t0 pay, we will start the attack at the indicated date and uphold it until you do, there’s no counter measure t0 this, you will 0nly end up wasting more m0ney trying t0 find a soluti0n. We will c0mpletely destroy y0ur reputation amongst g00gle and your customers. This is n0t a h0ax, d0 n0t reply t0 this email, don’t try to reas0n or neg0tiate, we will not read any replies. once you have paid we will stop what we were d0ing and y0u will never hear fr0m us again! Please n0te that Bitcoin is anonym0us and no one will find out that y0u have c0mplied.

Stanton Martins یکشنبه, 01 آبان 1401

کنید! ما وب سایت شما را هک کردیمhttps://www.sarashafiei.ir و دیتابیس شما را استخراج کرد. چگونه این اتفاق افتاد؟ تیم ما یک آسیب پذیری در سایت شما پیدا کرده است که ما توانستیم از آن سوء استفاده کنیم. پس از یافتن این آسیب‌پذیری، توانستیم اعتبار پایگاه داده شما را دریافت کرده و کل پایگاه داده شما را استخراج کنیم و اطلاعات را به یک سرور خارج از کشور منتقل کنیم. این یعنی چی؟ ما به طور سیستماتیک مجموعه ای از مراحل را طی می کنیم تا به شهرت شما صدمه بزند. ابتدا پایگاه داده شما به بیرون درز می کند یا به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود که آنها با هر نیت خود از آن استفاده خواهند کرد. در مرحله بعد اگر ایمیل هایی پیدا شد به آنها ایمیل می شود که اطلاعات آنها فروخته شده یا لو رفته است و سایت شما https://www.sarashafiei.ir در نتیجه به اعتبار شما آسیب رسانده و مشتریان/همکاران خشمگین با هر کاری که مشتریان/همکاران خشمگین انجام می دهند داشته باشید. در نهایت هر پیوندی که در موتورهای جستجو نمایه کرده اید، بر اساس تکنیک های کلاه سیاه که در گذشته برای فهرست کردن اهداف خود استفاده می کردیم، فهرست بندی می شوند. چگونه جلوی این را بگیرم؟ ما حاضریم با پرداخت هزینه ای ناچیز از تخریب اعتبار سایت شما خودداری کنیم. کارمزد فعلی 2900 دلار به دلار (.15 BTC) است. لطفا bitcoin را به آدرس bitcoin زیر ارسال کنید (حتما کپی و پیست کنید): 3J1YRUhbMddiuJWvWyn1dRmfuzf5FxKZnJ پس از پرداخت، ما به طور خودکار مطلع می شویم که پرداخت شما بوده است. لطفاً توجه داشته باشید که باید ظرف مدت 5 روز پس از دریافت این ایمیل پرداخت را انجام دهید یا اینکه پایگاه داده لو رفته، ایمیل‌های ارسال شده و فهرست‌زدایی از سایت شما شروع می‌شود! چگونه bitcoins دریافت کنم؟ شما به راحتی می توانید bitcoins را از طریق چندین وب سایت یا حتی آفلاین از یک bitcoin-ATM خریداری کنید. اگر پرداخت نکنم چی؟ اگر تصمیم به پرداخت نکردید، ما حمله را در تاریخ مشخص شده شروع می کنیم و آن را تا زمانی که شما انجام دهید ادامه می دهیم، هیچ اقدام متقابلی برای این کار وجود ندارد، فقط در نهایت پول بیشتری را برای یافتن راه حل هدر خواهید داد. ما شهرت شما را در میان گوگل و مشتریانتان کاملاً از بین خواهیم برد. این یک فریب نیست، به این ایمیل پاسخ ندهید، سعی نکنید استدلال یا مذاکره کنید، ما هیچ پاسخی را نخواهیم خواند. وقتی پول پرداخت کردید، کاری را که انجام می‌دادیم متوقف می‌کنیم و دیگر از ما خبری نخواهید داشت! لطفاً توجه داشته باشید که bitcoin ناشناس است و هیچ کس متوجه نمی شود که شما رعایت کرده اید.

افزودن دیدگاه