سلام

سارا شفیعی هستم

design_page

من نویسنده غول گل ختمی هستم. من غول گل ختمی را دوست دارم. و او دوست خوب من است.

design_page
"نوشتن یک اتفاق است که آرزو دارم همیشه برای من بیفتد."
سارا شفیعی
برترین ها

جدیدترین کتاب ها

غول گل ختمی سرگذشت مرد ماهیگیری است که برای درمان بیماری پسرش آن هم به سفارش مادرش که بسیار دانا و با تجربه است به دنبال گل ختمی سفید می رود. اما گل ختمی سفید فقط در دست غول گل ختمی است.

بهترین فروشندگان
کتاب های من

کتاب فروشی ها

کتاب فروشی ها و وب سایت های زیادی در جهت فروش کتاب های من همکاری می‌کنند. اگر شما هم در حوزه فروشگاه کتاب فعالیت دارید جهت همکاری در فروش کتاب تماس بگیرید.

design_page
به زودی...

کتاب های در دست قلم

داستان

جیگیلی کوچولو سه سالش بود. شاید هم چهار سال اما خودش دوست داشت فقط تا سه بشمارد. ازش می‌پرسیدند: "جیگیلی کوچولو موچولو چند سالته؟" میگفت: "یک و دو و سه". مادرش صدا می‌کرد: "جیگیلی کوچولو کجایی بیا پیش من." جیگیلی می‌گفت: "یک و دو و سه من آمدم."

سارا شفیعی نویسنده کتاب داستانی کودک و نوجوان

جیگیلی کوچولو دوست داشت فقط تا سه بشمارد. سه تا توپ داشت، سه تا لیوان داشت، صبحها بعد از خواب سه بار صورتش رو می‌شست، تا اینکه یک روز صبح جیگیلی کوچولو از خواب بیدار شد و ...

design_page
ارسال رایگان

ارسال رایگان کتاب

تحویل 24 ساعته

امکان ارسال کتاب در 24 ساعت

امکان ارسال به صورت هدیه

ارسال کتاب به صورت هدیه برای عزیزانتان

سام پشت پنجره نشسته بود و به آهنگ زیبایی که غولِ گُلِ خَتمی می‌نواخت فکر می‌کرد. ناگهان صدای گرومب گرومب در به گوش رسید. غول گُل خَتمی بود با سازش. او دوباره با گل‌های خَتمی روییده بود.
سارا شفیعی

عروسک گفت:((هیچی نگو تینا، انگار این از اون صداهاست که آدم بزرگ‌ها نمی‌شنوند.))

signature